ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และภาคีเครือข่ายฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี จังหวัดนครปฐม

 

 
รายละเอียดการจัดงาน
   
ใบสมัคร